Nytt Kiwanisår med ny President

Presidenskifte1

På Årsmøte 30.september 2014

ble det foretatt skifte av President i Club Oslo St. Hallvard.
Per Gulbrandsen takket av etter 3 års innsats som President og Stig Johansen overtok president-vervet med kjede, klubbe og alt hva det innebærer.
17 medlemmer deltok på Årsmøte 2014.
Hilsen fra Past President 2014


For kontakt med oss: sthallvard@kiwanis.no       eller    Petra2@frisurf.no

President
Ny president:
Stig Johansen

stigjo1@gmail.com

 

Past president
Past President:
Per Gulbrandsen

pgulb@hotmail.com

Hilsen fra Past President 2014

 

Det øvrige styre

Sekretær            Odd Andersen (Petra2@frisurf.no)

Kasserer            Sigbjørn Rimehaug (sigbjorn@masiri.no)

Visepresident     Svein Gulbrandsen (sveingul@hotmail.com)

Styremedlem      Helge Abrahamsen (helge@allieri.no)

Styremedlem      Finn H. Eliassen (911 65 683)

Styremedlem      Øyvinn Røsholdt (oyvinn.rosholdt@getmail.no)