2015 – ny President, nytt styre

Presidenskifte1 (696x400)

På Årsmøte 30.september 2014

ble det foretatt skifte av President i Club Oslo St. Hallvard.

Per Gulbrandsen takket av etter 3 års innsats som President og Stig Johansen overtok president-vervet med kjede, klubbe og alt hva det innebærer. 17 medlemmer deltok på Årsmøte 2014.

Hilsen fra Past President 2014

 

For kontakt med oss: sthallvard@kiwanis.no

President3 (115x150)
Ny president:
Stig Johansen

 

 

 

Past president(300)
Past President:
Per Gulbrandsen

 

 

 

 

Det øvrige styre

Sekretær            Odd Andersen

Kasserer            Sigbjørn Rimehaug

Visepresident     Svein Gulbrandsen

Styremedlem      Helge Abrahamsen

Styremedlem      Finn H. Eliassen

Styremedlem      Øyvinn Røsholdt