Jubileums T-skjorter

JubileumsemblemSelv om T-skjortene i utgangspunktet skal benyttes under Jubileumskonventet i Drammen 2015, håper vi at MANGE klubber bestiller T-skjorter til sine medlemmer, slik at klubbene kan bruke disse T-skjortene under ALLE klubbaktiviteter utover våren/sommeren, frem til Jubileumskonventet.

Vedlagt følger bestillingsskjema for jubileums-T-skjorter:
Bestillingsskjema T-shirts (xlsx)
BestillingskjemT-shirt (pdf)

Det er beregnet at T-skjortene skal være ferdig til DS 3 (9.-10-mai 2015), slik at viseguvernørene kan ta de med til respektive klubber.
MEN – for å få dette til må dere sende bestillingen (se vedlagte bestillingsskjema) til distriktssekretæren ( sekretar@kiwanis.no ) innen 20. mars 2015.
PS: Det finnes dessverre ikke noe godt bilde av den nye T-skjorten, men vedlagt følger den logoen som skal stå på ryggen og den som skal stå på brystet.
Logo – rygg
Logo – liten – bryst

Da gjenstår bare for meg å si: LØP – OG KJØP J (eller mer korrekt: Fyll ut bestillingsskjemaet –og send J ).

Ha fine Kiwanisdager.
Dag Gladsø
distriktssekretær KIDN