2017 – ny President, nytt styre


På Årsmøte 10.oktober 2017

ble det foretatt skifte av President i Club Oslo St Hallvard.

Svein Gulbrandsen takket av og Per Gulbrandsen overtok presidentvervet med kjede, klubbe og alt hva det innebærer.

 

 

For kontakt med oss i KC Oslo St Hallvard: sthallvard@kiwanis.no


 

Ny President:
Per Gulbrandsen

 

 


Past President:
Svein Gulbrandsen

 

 

 


 

 

Ny President Per Gulbrandsen takker for tilliten og overtar presidentklubba samtidig som han Takker mangeårig sekretær Odd Andersen for at han trår til enda et år..

 

 

Styret 2017-2018

President          Per Gulbrandsen

Sekretær          Odd Andersen

Kasserer           Sigbjørn Rimehaug

Visepresident    Stig Johansen

Past President  Svein Gulbrandsen

Styremedlem     Helge Abrahamsen

                          Finn H. Eliassen

                          Knut Erik Karlsen