Arven etter Kiwanis

Vi har mottatt dette takkebrevet fra Albaniahjelpen der de takker for alle bidrag.
Norsk Nødhjelp overtar ansvaret for driften av Kiwanis sine prosjekter i Albania fra mai 2018.Hei.

Vi vil med dette takke hjerteligst for den støtten vi har mottatt som bidrag til å realisere ARVEN ETTER KIWANIS  –  en ny, brukt minibuss som en forutsetning for å kunne drive prosjektene våre videre i Albania. Som kjentovertar Norsk Nødhjelp ansvaret for videre drift fra mai 2018.
Systemet internt i Kiwanis er jo slik at støtte fra klubbene til KA skal kanaliseres gjennom KIDNs hum.konto, for deretter å bli overført til  KA i løpet av kort tid. Vi har jo for vane å sende takkebrev til giverklubber hakk i hæl med at vi får melding om bidrag.
Tross gjentatte forespørsler har vi ikke fått oversikt over eventuelle bidrag siden Konventet, og var nå rimelig spent på om våre to «tiggebrev»  (okt. 17 og feb.18) hadde gitt noe resultat.
Gleden ble desto større da vi for noen dager siden fikk melding om at til sammen kr. 78.000 hadde blitt overført fra KIDNs hum.konto til KAs konto. Etter det igjen har vi fått overført kr. 20.000 fra KC Oslo, og vi har et tidligere tilsagn fra KC Sarpsborg om tilskudd på kr. 10.000.
Maken til giverglede fra tilsammen 17 klubber!!

Summen av alt dette er at vi i skrivende stund har totalt kr. 230.000 til anskaffelse av ny, brukt buss!
For den summen kan det anskaffes en buss av nyere dato og med en slik standard at vi kan regne med at bussen kan brukes i noen år før det påløper vedlikeholdskostnader.
Planen er at bussen skal anskaffes i september. Vi vil vente så lenge som mulig i påvente av avklaring på søknader utenom Kiwanis. Jo større sum til disposisjon – desto bedre kvalitet på bussen.
Igjen;
TUSEN TAKK FOR STØTTEN FRA DE KLUBBENE SOM MOTTAR DENNE MAILEN, OG BEKLAGER AT FORSINKELSE I SYSTEMET IKKE HAR GJORT DET MULIG FOR OSS Å FÅ KJENNSKAP TIL STØTTEN FØR FOR ET PAR DAGER SIDEN.

Med vennlig hilsen
KIWANIS ALBANIAHJELPEN
Falk Bakke
President