Juleaksjon 2020 i divisjon Viken

Klubbene i divisjon Viken sitt juleprosjekt 2020:

143 000 kr til vanskeligstilte familier og barn

 

Hentet fra KC Oslo