Organisasjonskomiteens forslag

Forslag til ny organisasjonsmodell for Kiwanis District Norden.

Forslaget skal behandles på årsmøtet til høsten

Forslaget som PowerPoint (krever PP installert)

Forslaget som pdf-fil

Brev fra Guvernør datert 20.mars – Fremdriftsplan