Styret

Styrets sammensetning for 2017/2018

 

President          Per Gulbrandsen

Sekretær          Odd Andersen

Kasserer          Sigbjørn Rimehaug

Visepresident   Stig Johansen

Past president  Svein Gulbrandsen

Styremedlem   Helge Abrahamsem

Styremedlem   Finn H. Eliassen

Styremedlem   Knut Erik Karlsen

Varamann       Terje Gudmundsen

Revisor           Øystein Klemp