Bli med oss

Hva er Kiwanis

KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.

•KIWANIS er en serviceorganisasjon med ca 586 000 aktive kvinner, menn, barn og unge

•KIWANIS International arbeider i mer enn 80 land med hovedkvarter i Indianapolis, Indiana

•KIWANIS har ca 16 000 klubber (herav 8 600 klubber for voksne) i 5 regioner, oppdelt i 50 distrikter

•KIWANIS er partipolitisk og religiøst nøytral •KIWANIS består av mennesker som ønsker å hjelpe og støtte svake grupper i samfunnet

•KIWANIS prioriterer «BARN FØRST OG FREMST», men støtter også funksjonshemmede og eldre

•KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner

•KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk med mer.

I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

Kiwanis – En kan gjøre en forskjell – se vår video

Bli medlem!

Ta kontakt med oss for en prat om hva vi kan utrette sammen i lokalsamfunnet E-post:

sthallvard@kiwanis.no      eller      Petra2@frisurf.no