Diskusjon / debatt

Brev til DS2 (distrikt Norden) – 3 kritiske kommentarer: KIWANIS ND fra undertegnede