Internklubbmøter Viken

Dessverre var bare tre klubber tilstede og fikk del i et meget godt og interessant foredrag av lege Kjell Olav Svendsen om kreft og kreftbehandling. Jeg ba ham om å få tilsendt hans råd ifm. mistanke om alvorlig sykdom/kreft. Det har jeg nå fått, og disse følger vedlagt.
Helge Bagøien, President KC Oslo

Interklubbmøte 19.2.15 – 10 råd fra dr. Svendsen

 

Internklubbmøter

KCO 2019.0919 Referat Mhj interklubb (1)