Kiwanisdukken

Kiwanisdukken-208x300

Melding fra distrikssekretæren 20.mai 2015

Hei …..
Til klubber i Norge: Vel overstått 17. mai. Håper dagen ble bra for dere alle.
Til klubber i Sverige: Håper selvfølgelig dere også hadde en fin 17. mai
(uansett hva dere gjorde den dagen J )

I forbindelse med distriktsstyrets arbeid med kvalitetssikring av Kiwanisdukken, ble saken tatt opp på DS 3.
Konklusjonen ble at klubbene kan fortsette som tidligere såfremt Kiwanisdukkene blir produsert etter «standard» som er nedfelt i gjeldene retningslinjer for bruk av Kiwanisdukken (se vedlegg).
Distriktsstyret har god kontakt med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), og vil selvfølgelig komme tilbake til saken hvis det blir endringer.

Ha fine Kiwanisdager….
Dag J

Retningslinjer for Kiwanisdukken