Lover for Club Oslo St Hallvard

Lover for St Hallvard400

Kiwanis Club Oslo St Hallvard (original 1974)

Organisert 8.januar 1974

LOVER for Kiwanis Club Oslo St. Hallvard

Originale lover fra klubbens oppstart.

 

Kiwanis Club Oslo St Hallvard (revidert klubblov)

Revidert oktober 2019 (åpen klubb):

LOVER for KC Oslo St Hallvard_åpen klubb