Medlemsopplysninger – nye rutiner

VIKTIG MELDING:

Nå er vår nye medlemsregisteransvarlig, Mari Mosand, i gang med å ajourføre medlemsdatabasen.
Den gamle «Memberform-blanketten» er nå heldigvis gått ut på dato, og skal ikke lenger brukes.
Alle medlemsendringsopplysninger skal sendes på mail direkte til medlemsreg@kiwanis.no

Ved endringer i medlemsopplysninger (adresse, tlf, mailadresse o.l.):
Skriv medlemmets navn, samt aktuelle endringer (og gjerne medlemmets internasjonale medlemsnummer, som finnes i Matrikkelen).

Ved utmelding:
Skriv medlemmets navn og medlemmets internasjonale medlemsnummer (og gjerne årsak til utmeldingen).

Ved nytt medlem:
Skriv medlemmets navn, adresse, tlfnr, mailadresse og fødselsår/dato (og gjerne klubbens internasjonale klubbnummer, som finnes i Matrikkelen).

Dag Gladsø
distriktssekretær