Presidenter siden oppstarten

Organisert 8.januar 1974

Presidenter i KC Oslo St Hallvard (pdf)