Referat fra utvidet møte i Humanitærkomiteen

Logo distriktSigbjørn, Øistein og Aage var tilstede på utvidet møte i Humanitærkomiteen på hotell Tollboden i Drammen tirsdag 28.april 2015.
Kiwanisdukken sto på agendaen som første punkt, og vi var innkalt kun til dette punktet.

Det hadde vært avholdt en branntest hos Brannvesenet i Horten etter initiativ fra Guvernør Hilde Meyer der dukker fra fire forskjellige produsenter ble branntestet. Og det var resultatet av denne testen som var utgangspunktet for møtet.

Referat fra komitemøte 28.04.2015

Det er etter møtet sendt ut en orientering (mail) vedrørende status for Kiwanisdukken:

Hei……
Kiwanisdukken er en veldig bra «greie», både fordi den hjelper barn og fordi den gir Kiwanisnavnet god synliggjøring.
Derfor må Kiwanisdukken ha en kvalitet som vi kan identifisere oss med, og i den forbindelse ble det foretatt en brannsikringstest av et skjønnsomt utvalg av Kiwanisdukker.
Med bakgrunn i resultatet av nevnte test (som viste at ingen av dukkene var brannsikre), innkalte guvernøren til et utvidet komitemøte med Humanitærkomiteen.
På dette møtet ble følgende bestemt:
Det er foreløpig bare tillatt å levere ut Kiwanisdukker til sykehus.
Utlevering av Kiwanisdukker til andre (legekontorer, krisesentre o.l.) stoppes umiddelbart, inntil nye retningslinjer foreligger, etter sakens behandling på DS 3.
Det presiseres at dukker som allerede er satt i produksjon kan fullføres, men det skal ikke settes i gang ny produksjon.
Klubber som produserer/leverer Kiwanisdukker bes gi melding til humanitærkomiteen hvor mange Kiwanisdukker den enkelte klubb har liggende på lager.
Det er nå viktig at aktuelle klubber forholder seg til nevnte bestemmelse, og det vil komme mer info om bruken av Kiwanisdukken, etter at saken er behandlet på DS 3.

Undertegnede benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig fin laaaaaang-helg.
Dag J

Denne meldingen ble umiddelbart besvart av Kari Rasmussen:

Hallo og takk for informasjon.
Dette synes jeg er ille.
Når vi har «papirer» på at alt e i skjønneste orden begynner jeg å lure.
Det står brannhemmende, og det skulle holde ut fra papirene.
Dette synes jeg var veldig leit, men jeg skjønner ikke at det da skal deles ut å sykehus.
Man er vel utsatt der også.
Kari 🙂