Referater fra Distrikt

20160125 Referat fra Divisjonsrådsmøte Viken

 

Avklaring i forholdene rundt Kiwanisdukken.

Brev fra Distriktsekretæren: Retningslinjer Kiwanisdukken