Styret 2017-18

Styrets sammensetning for 2017/2018

 

President          Svein Gulbrandsen

Sekretær          Odd Andersen

Kasserer          Sigbjørn Rimehaug

Visepresident   Stig Johansen

Past president  Per Gulbrandsen

Styremedlem   Helge Abrahamsem

Styremedlem   Finn H. Eliassen             911 65 683 (ingen mail)

Styremedlem   Knut Erik Karlsen

Varamann       Terje Gudmundsen         922 84 780 (ingen mail)

Varamann       Øystein Klemp

Revisor           Øystein Klemp

Revisor           Aage Sandaker